Ulga internetowa

Ulga internetowa dotyczy odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej w związku z korzystaniem przez podatnika z sieci Internet. Wartość odliczenia zależy od faktycznie poniesionego w danym roku wydatku z tytułu korzystania z sieci Internet, przy czym górny limit wydatków rozliczanych w ramach ulgi nie może przekroczyć 760 zł na osobę.

Odliczenie przysługuje jedynie w związku z wydatkami faktycznie poniesionymi. Jeżeli zatem podatnik będzie posiadał niezapłaconą fakturę, to nie może wykazać jej i odliczać od dochodu. Jedynie wydatki poniesione w danym roku pozwalają korzystać z ulgi.
Począwszy od rozliczenia za 2011 r. (zatem również w rozliczeniu za 2012 r.) nie ma już ograniczeń związanych z miejscem, w którym korzysta się z odliczenia. Obecnie z sieci korzystać można zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w miejscu zameldowania, ale również poza tymi adresami, posiadając internet mobilny, wireless.

Odliczenie przysługuje na podstawie dokumentu wskazującego kto, komu ile zapłacił za dostęp do sieci. Oznacza to, że podatnik musi posiadać dokument faktycznego poniesienia wydatku za dostęp do sieci. Dokument nie może natomiast dotyczyć wydatków na instalację sieci, zakup modemu, routera, sieci kablowej lub komórkowej, w której zawarta jest już opłata za Internet. Takie dokumenty nie uprawniają do ulgi.